Workshop

Workshop

Disse samlingene er ment for å lære mer av hverandre. Hvordan vi opplever og tolker forskjellige situasjoner. Hva kan dere i fellesskapet gjøre for å skape et enda tettere samarbeid, selv under stress og i vanskelig situasjoner?

Alle vil bli inkludert i arbeidet, og det blir jobbet mye med caser og oppgaver som er lærerike og underholdende. Disse blir tilpasset ut ifra hvilke hverdagslige situasjoner men er oppi.

Hensikten er å tilegne seg den erfaringen som skal til for å mestre utfordringer man hittil ikke har lykkes med. Mestringsfølelse!

Driver du med salg? Service mot kunder/gjester, eller er du avhengig å få til et godt samarbeid med dine kolleger?

Se for deg at du kunne skreddersy din egen workshop. Hva hadde vært fantastisk for deg å oppnå ved en slik samling?
    Vil du vite mer om våre workshops?
    Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale på e-post eller telefon.
  • Kontakt oss